Realizacje

Hotel, Echo, Juliet!

Mapa projektów SKY/opegieka

Na poniższej mapie zaznaczyliśmy kraje, w których do tej pory realizowaliśmy dla Was projekty. Każdy z nich był dla nas innym wyzwaniem, ale także wspaniałą przygodą. Jesteśmy dumni, że możemy operować w wyróżnionych krajach. Jednak to dla nas wciąż za mało! Z radością spróbujemy swoich sił, latając na terenie kolejnych państw.

 

Kliknij na wybrany kraj, aby dowiedzieć się więcej.

Szwecja

LiDAR i ortofotomapa

2015: wykonanie ortofotomapy i skaning linii energetycznych w centralnej części kraju.

 

2019: pozyskanie zdjęć i gęstej chmury punków przy pomocy dwuczęstotliwościowego skanera laserowego na potrzeby analiz leśnych.

Norwegia

LiDAR

2018: pozyskanie danych wysokościowych LiDAR w okolicy Alesund w rejonie występowania najwyższych fiordów norweskich. Niestabilne warunki atmosferyczne sprawiły, że był to wyjątkowo trudny w realizacji projekt.

Litwa

LiDAR i zdjęcia pionowe oraz ortofotomapa

2015-2017: wykonanie ortofotomapy całego kraju.

 

2017 - pozyskanie danych lotniczego skaningu laserowego o gęstości nie mniejszej niż 30pkt/m2 oraz zdjęć lotniczych dla obszaru 10 największych miast na Litwie.

Holandia

LiDAR

2018: projekt pozyskania danych LIDAR oraz batymetrycznych obszaru portowego Rotterdamu na potrzeby analiz krajowego urzędu hydrograficznego.

Niemcy

LiDAR

2018: pozyskanie danych wysokościowych LiDAR dla rejonów Baden-Wurttemberg oraz Turyngii.

Polska

Zdjęcia pionowe, ukośne, termalne, LiDAR oraz ortofotomapy

2011–2019: realizacja szeregu projektów teledetekcyjnych w kraju, m. in. pozyskanie danych wysokościowych dla najważniejszych podmiotów geodezyjnych w kraju , tj. GUGiK czy ARiMR. Warto również wspomnieć o wykonanej mapie termalnej Elbląga, czy zdjęciach ukośnych dla Słupska.

Austria

Zdjęcia pionowe

2012: wykonanie zdjęć lotniczych w ramach projektu LPIS na terenie Austrii w zachodniej części obszaru Weinviertel, okolicach miasta Graz oraz pasma górskiego Niskie Taury

Słowacja

LiDAR

2018 - 2019: pozyskanie danych wysokościowych LiDAR dla obszarów rozmieszczonych po całym kraju, m. in. okolice Bratysławy czy pasma górskiego Niżne Tatry.

Węgry

LiDAR oraz zdjęcia pionowe

2013-2015: pozyskanie danych wysokościowych dla wszystkich istotnych cieków wodnych na terenie kraju.

Chorwacja

LiDAR oraz zdjęcia pionowe

2012: pozyskanie danych lotniczego skanowania laserowego dla Parku Narodowego Jezior Plitwickich w Chorwacji.

 

2018: synchroniczne pozyskanie danych LIDAR oraz zdjęć pionowych dla miasta Dubrownik.

Grecja

LiDAR oraz zdjęcia pionowe

2018: synchroniczne pozyskanie danych lotniczego skanowania laserowego oraz zdjęć na potrzeby badań archeologicznych w rejonie centralnej i południowej Grecji. Projekt realizowany w wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

sky@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa