Realizacje

Wybrane projekty

Monitoring morskiej strefy brzegowej

W latach 2015-2019 na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni czterokrotnie realizowaliśmy projekt skanowania polskiej morskiej strefy brzegowej. Przeprowadziliśmy naloty fotogrametryczne, w wyniku których pozyskaliśmy dane wykorzystywane na potrzeby monitorowania i analizy zmian środowiskowych. Zastosowanie skanera emitującego laser w dwóch różnych częstotliwościach pozwoliło nam zebrać niezbędne dane topograficzne i batymetryczne.

Monitoring morskiej strefy brzegowej

Opracowanie gęstej chmury punktów

W latach 2015-2017 zrealizowaliśmy dwa projekty na terenie Republiki Litewskiej. Obejmowały one pozyskanie i opracowanie chmury punktów o gęstości powyżej 30pkt/m2dla dziesięciu największych miast oraz wykonanie zdjęć lotniczych i przygotowanie ortofotomapy całego kraju. Wyzwaniem dla naszego zespołu było przetworzenie w bardzo krótkim czasie, na dużym obszarze, gęstych chmur punktów pozyskanych skanerem VQ-1560i-DW.

Opracowanie gęstej chmury punktów

Przygotowanie ortofotomapy dla Wrocławia

Do realizacji tego projektu pozyskaliśmy zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela nie przekraczającej 5cm z pokryciem podłużnym sięgającym 78%, a poprzecznym 88%. Tak gęste wartości wynikały ze specyficznych wymagań Zamawiającego. Odległość zabudowań wyższych niż 50m od punktu nadirowego zdjęcia nie mogła przekraczać 80m. Ekonomiczna realizacja projektu wymagała dynamicznego planowania nalotów dla zapewnienia parametrów pokrycia zdjęć.

Przygotowanie ortofotomapy dla Wrocławia

Monitoring Puszczy Białowieskiej

W latach 2017-2019 prowadziliśmy monitoring drzewostanów w polskiej części Puszczy Białowieskiej przez wykonanie zdjęć lotniczych oraz opracowanie ortofotomap. Dzięki ich analizie można wprowadzić działania mające na celu ochronę tego cennego przyrodniczo obiektu znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Monitoring Puszczy Białowieskiej

Wykonanie mapy termalnej dla Elbląga

W roku 2018 po raz kolejny użyliśmy lotniczej kamery termalnej IGI DigiThermdo pozyskania zobrazowań niezbędnych do wytworzenia mapy termalnej Elbląga. Po raz pierwszy zastosowaliśmy techniki sztucznej inteligencji do analizy zobrazowań termalnych z wykorzystaniem wektorowych danych o sieci i typowania miejsc potencjalnych awarii. Realizacja projektu zapewniła lokalnemu dostawcy energetyki cieplnej doskonały materiał do dalszych analiz i planowania.

Wykonanie mapy termalnej dla Elbląga

Synchroniczne pozyskanie danych teledetekcyjnych

W 2017 roku opracowaliśmy ortofotomapę i chmurę punktów dla Rybnika. Po raz pierwszy na potrzeby projektu zmieniliśmy kombinację zainstalowanych sensorów, montując skaner oraz wielkoformatową kamerę na pokładzie SP-OPG. W trakcie jednego nalotu pozyskaliśmy dwa rodzaje danych – LiDAR oraz wielkoformatowe zdjęcia lotnicze. Dzięki temu skróciliśmy czas potrzebny na naloty, wykorzystaliśmy jedno okno pogodowe, uniknęliśmy różnic wynikających ze zmiennych warunków atmosferycznych oraz zmian terenowych powstałych na skutek upływu czasu między nalotami.

Synchroniczne pozyskanie danych teledetekcyjnych

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

sky@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa