Oferta

Zobrazowania lotnicze

LiDAR topograficzny

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania danych lotniczego skaningu laserowego oraz kilkudziesięcioosobową kadrę specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych teledetekcyjnych. Chcemy oferować opracowania wykonane z użyciem najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych na rynku. Jako pierwsza firma na świecie zakupiliśmy skaner VQ-1560i-DW.

 

LiDAR topograficzny

LiDAR batymetryczny

Dzięki zastosowaniu skanera emitującego dwa rodzaje wiązki laserowej, zielonej oraz w zakresie podczerwieni, możemy zaoferować jednoczesne pozyskanie danych LiDAR dla terenu oraz płytkiej batymetrii. Takie rozwiązanie doskonale nadaje się do projektów związanych ze skanowaniem obszarów podmokłych, zalewowych, monitoringiem linii brzegowej, a także analizą cieków wodnych.

 

LiDAR batymetryczny

Zdjęcia pionowe

Misje fotolotnicze realizujemy, używając renomowanych kamer wielkoformatowych oraz średnioformatowych. Wykonujemy zdjęcia lotnicze w barwach rzeczywistych RGB oraz bliskiej podczerwieni. Stosujemy technologię pozwalającą otrzymać dane przestrzenne z terenową wielkością piksela (GSD) w zakresie od 3cm do 25cm.

 

Zdjęcia pionowe

Zdjęcia ukośne

Wykonujemy usługi pozyskania i przetwarzania lotniczych zdjęć ukośnych. Atutem wykonywanych przez nas opracowań jest możliwość wykorzystania naszego własnego oprogramowania MAPPLUS do wizualizacji i przeglądania przetworzonych zdjęć ukośnych w formie geoportalu z możliwością wykonywania metrycznych pomiarów długości, wysokości i powierzchni na dowolnych płaszczyznach pionowych, poziomych i skośnych.

 

Zdjęcia ukośne

Zobrazowania termalne

Dzięki lotniczym kamerom termalnym uzyskujemy zobrazowania pozwalające na określenie temperatur gruntu i obiektów na dużych obszarach, np. na terenach miejskich. Przetworzenie tych zobrazowań do postaci map termalnych umożliwia wskazanie miejsc utraty ciepła, zawilgoceń czy zrzutu ścieków. Posiadane przez nas urządzenia rejestrują promieniowanie cieplne i różnice temperatur rzędu 0,005°C.

 

Zobrazowania termalne

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

sky@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa