Oferta

Teledetekcja

Semantyczne modele 3D Mesh

Wykorzystując dane z naszego hybrydowego sensora lotniczego integrujemy najwyższej jakości modele 3D Mesh z informacją semantyczną. Takie połączenie fragmentów modeli mesh 3D z informacją, jakie obiekty je reprezentują odbywa się w oparciu o wyniki segmentacji semantycznej zdjęć ukośnych i chmur punktów.
Technologia opracowana we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

 

Semantyczne modele 3D Mesh

Detekcja obiektów i segmentacja zdjęć lotniczych

Oferujemy usługi automatycznej detekcji obiektów na zdjęciach ukośnych wraz z ich wizualizacją i ekstrakcją współrzędnych geograficznych. Ponadto wykonujemy segmentację pełnej treści zdjęć, w ramach której klasyfikujemy treści obrazu zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. W tym procesie wyodrębniamy m.in.: fasady budynków, okna, dachy, powierzchnie nieprzepuszczalne i przepuszczalne, w tym zieleń.

 

Detekcja obiektów i segmentacja zdjęć lotniczych

Analizy geospatial intelligence

Dzięki unikatowej wertykalnej integracji sensorów, dedykowanej jednostki latającej, metodyk pozyskania danych oraz algorytmów AI wykorzystywanych w całym procesie realizacji usług, oferujemy zaawansowane analizy geospatial intelligence na potrzeby:

- branży ubezpieczeń rolnych;

- ochrony środowiska – w zakresie monitoringu nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz monitoringu obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunków roślin;

- zarządzania kryzysowego – w zakresie dostarczania aktualnych danych geoprzestrzennych i analiz w trakcie lub wkrótce po zdarzeniu;

- branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

 

Analizy geospatial intelligence

Analiza roślinności

Korzystając z wielospektralnych danych teledetekcyjnych z naszych sensorów wykonujemy inwentaryzację roślinności i ocenę wegetacji w zakresie grup gatunkowych oraz wysokości roślin, jednocześnie eliminując potrzebę przeprowadzania kosztownych inwentaryzacji terenowych. Do analiz  wykorzystujemy algorytmy sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, uczenia maszynowego i głębokiego.

 

Analiza roślinności

Ortofotomapa

Wykonujemy ortofotomapy i ortoplany na podstawie zdjęć lotniczych PAN, RGB, CIR, NIR, RGBN dla małych obszarów jak miasta, nadleśnictwa, przez obszary średniej wielkości jak parki narodowe czy powiaty do większych obszarów jak województwa czy całe kraje.

 

Ortofotomapa

True Ortho

True Ortho jest zobrazowaniem pionowym bez występowania kładu. Opracowanie wysokiej jakości True Ortho wymaga odpowiedniego zaplanowania nalotu (zwiększenia pokrycia między zdjęciami) oraz optymalnego doboru kamer (np. nasz sensor Leica CityMapper-2 o wąskim kącie widzenia). Dzięki temu analityk ma możliwość bezpośredniego wglądu w teren otaczający budynek, a to m.in. znacząco ułatwia planowanie przestrzenne i dokonywanie analiz przestrzennych. 

 

True Ortho

LiDAR

Specjalizujemy się w klasyfikacji chmur punktów skaningu lotniczego o standardowych gęstościach oraz wysokich, przekraczających 30pkt/m2. Opracowujemy także dane płytkiej batymetrii uzyskane przy użyciu zielonego lasera.

 

LiDAR

Modele terenu

Na podstawie chmury punktów LiDAR lub stereodigitalizacji kompleksowo opracowujemy numeryczne modele terenu, numeryczne modele pokrycia terenu oraz znormalizowane numeryczne modele roślinności.

 

Modele terenu

Stereodigitalizacja

Tworzymy trójwymiarowe dane wektorowe ze zdjęć lotniczych na modelu stereoskopowym z dokładnością nawet 10cm. Posiadamy doświadczenie w interpretacji i pozyskiwaniu danych 3D dla odkrytych obiektów inżynieryjnych, rzeźby terenu, wód powierzchniowych, kompleksów roślinności, pojedynczych drzew, pojedynczych kamieni (głazów), anten oraz obiektów ruchomych (np. zwierzęta).

 

Stereodigitalizacja

Wektoryzacja

Wykonujemy opracowania dwuwymiarowe metodami wektoryzacji ortofotomap i rastrów map analogowych, a także opracowania trójwymiarowe na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów LiDAR. Produktem końcowym jest edytowalny, rozwarstwiony plik wektorowy z podziałem na obiekty powierzchniowe, liniowe, punktowe, opisy tekstowe oraz elementy redakcyjne. Jesteśmy gotowi do realizacji prac fotointerpretacyjnych o wysokim poziomie szczegółowości zarówno dla danych 2D jak i 3D w zakresie obiektów naturalnych, technicznych i zagospodarowania terenu.

 

Wektoryzacja

Modele budynków 3D

Oferujemy wykonanie modeli budynków 3D w standardzie CityGML w trzech poziomach szczegółowości: LoD 1, LoD 2, LoD 3.

 

Modele budynków 3D

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

sky@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa